پالتو فوتر یقه انگلیسی کوتاه

600 تومان

پالتو فوتر یقه انگلیسی قد ۷۸ قدآستین از سرشانه ۶۰ :عرض سینه به ترتیب ۵۰،۴۸،۴۶ :سرشانه به ترتیب ۳۸،۴۰،۴۲ دوربازو :۱۶،۱۸،۲۰ آستر ندارد 

محصول موجود نیست

اطلاعات محصول

پالتو فوتر یقه انگلیسی

قد ۷۸

قدآستین از سرشانه ۶۰

:عرض سینه به ترتیب ۵۰،۴۸،۴۶

:سرشانه به ترتیب

۳۸،۴۰،۴۲

دوربازو :۱۶،۱۸،۲۰

آستر ندارد 

بدون نظر

محصولاتی که شاید بپسندید